Organizácia domácej kancelárie: Tipy a inšpirácie, ako si zorganizovať domácu kanceláriu pre maximálnu produktivitu

Organizácia domácej kancelárie: Tipy a inšpirácie, ako si zorganizovať domácu kanceláriu pre maximálnu produktivitu

Tipy pre home office: Ako si funkčne zariadiť domácu kanceláriu, zorganizovať čas a priestor nech môžete pracovať z domu ako profesionál?

Práca z domu bola kedysi veľkou túžbou mnohých zamestnancov, dnes je homeoffice často skloňovaným výrazom v pracovnom svete a stáva sa bežnou realitou. A to nielen v prípade, ak ste živnostník. Už aj firmy ponúkajú zamestnancom možnosť pracovať v pohodlí svojho domova. Či už ide o vás alebo vašich zamestnancov, dobre navrhnutá domáca kancelária je inteligentnou investíciou.

Home office

Viete však, ako si vytvoriť dobrý kancelársky kútik a zdravé pracovné prostredie pre svoj home office?

Čo je home office?

Práca z domu, home office, remote work, work from home či domácka práca - všetky tieto pojmy predstavujú druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie je to domácnosť zamestnanca.

Zákonník práce vymedzuje iba pojem domácka práca, pojem home office nedefinuje. Preto je vhodné si podmienky pre home office vopred dohodnúť v internom predpise alebo v dodatku k pracovnej zmluve.

Domácka práca (trvalý home office)

Zákonník práce (§ 52) definuje domácku prácu ako pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. Ako miesto výkonu tejto práce je uvedená vlastná domácnosť, bydlisko zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (iné než pracovisko zamestnávateľa).  

Príležitostná práca z domu (dočasný home office)

Ide o prácu z domu, ktorá, na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelná. Zamestnanec ju vykonáva z domu buď:

 • príležitostne (napr. dva dni do týždňa)
 • pri mimoriadnych okolnostiach (veľmi nepriaznivé počasie)

 

Samozrejme, takýto spôsob práce je možné dohodnúť len pri niektorých povolaniach, najmä tých, ktoré si nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku ako napríklad pri kancelárskych a administratívnych profesiách a podobne.

 

Tip: Chcete si nájsť administratívnu prácu z domu? Hľadajte a inšpirujte sa na podnikateľských portáloch určených napr. pre ženy na materskej ako sú akcnezeny.sk.

Home office v zahraničí

Práca na diaľku už zďaleka nie je žiadna trendová záležitosť, ale stala sa novým normálom. Lídri online technológií ako Google, Twitter či Shopify už dlho svojim zamestnancom ponúkajú možnosti trvalej práce na diaľku.

 

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú možnosti práce na diaľku, zaznamenávajú nárast produktivity, šťastia a udržania si zamestnancov.

Home office u nás

Práca z domova sa stáva moderným štandardom nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku a v susednom Česku. Zamestnávatelia vidia home office ako jeden z veľkých benefitov, ktorým sa snažia získať nových pracovníkov.

 

Najčastejšie sa home office spája s profesiami, ktoré sú úzko spojené s prácou na počítači, práce, kde nemusíte byť v kontakte so zákazníkmi a nepracujete s rôznymi pracovnými nástrojmi a materiálmi.

 

Najčastejšie ide o profesie ako programátor, grafik, textár, webdizajnér, softvérový vývojár, redaktor, účtovník, telefonista a tento zoznam sa neustále rozširuje.

 

Tip: Získajte pre svoju firmu dotáciu na fotovoltaiku

Home office a BOZP

Povinnosti zamestnávateľa pri home office:

 • oboznamovať zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • pridelenie pracovného prostriedku potrebného na výkon práce, ktorý je vhodný na danú prácu a s overeným stavom bezpečnosti
 • pri práci s výpočtovou technikou treba zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce
 • poučiť zamestnancov o správnom spôsobe sedenia, o jednoduchých cvikoch na predchádzanie bolesti chrbtice či hlavy a ďalších
 • zabezpečiť, aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou, neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnanca
 • zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám. S notebookom treba prideliť aj klávesnicu a myš
 • pri vykonávaní práce prostredníctvom výpočtovej techniky je potrebné zohľadniť aj aspekt bezpečnosti v súvislosti s ochranou firemných dát a zásady ochrany osobných údajov
 • určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, teda byť online za účelom vykonávania telefonických hovorov, videohovorov, chatu, a pod.

Práva a povinnosti zamestnanca:

 • ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné
 • zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu. Zamestnancom, ktorí pracujú z domova, odporúčame zadovážiť si vhodný záložný zdroj pri výpade elektriny
 • zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu
 • zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatku, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak
 • mimo svojej pracovnej doby môže zamestnanec vypnúť pracovný počítač a mobil a ignorovať prípadné e-maily a telefonáty

Výhody a nevýhody home officu

Home office už nie je žiadnou novinkou ani na Slovensku, ktoré ide s dobou aj po lockdowne. Všetko však má svoje pre a proti. Aké výhody, ale aj nevýhody prináša práca z domu?

Výhody práce z domu:

Zvýšená produktivita

Pri práci z domu sa môžete vyhnúť kolegom, ktorí by vás mohli vyrušovať. Pracovnú atmosféru si môžete vytvoriť tak, ako potrebujete, aby ste boli produktívni. S pokojom a tichom, obľúbenou hudbou, kávou alebo otvoreným oknom.

Ušetrite čas a peniaze

Nemusíte jazdiť v rannej a večernej premávke, a tak môžete ušetriť čas. Čím menej najazdíte, tým nižšie sú aj náklady na auto alebo hromadnú dopravu. Taktiež ušetríte na stravovaní v reštauráciách, na kávičkách alebo skladaní sa na darčeky pre kolegov.

Pracujte podľa seba

Niekto je produktívny hneď ráno, iný uprednostňuje prácu vo večerných hodinách. Pracovňu si môžete zariadiť podľa seba a vďaka home officu ste oveľa flexibilnejší ako pri pevnom pracovnom čase.

 

 Nabytok pre home office pisaci stol

Príjemná atmosféra

Na home office si môžete užiť aj príjemnú atmosféru, kedy pracujete na pohovke, z lehátka pri bazéne alebo z prírody. Všetko záleží od charakteru práce a samozrejme aj na tom, do akej miery sa viete v danom prostredí sústrediť.

Šatník

Pri práci z domu sa môžete obliekať, upravovať a správať sa tak, ako chcete, pretože všetko by malo byt' o práci. V rámci efektivity sa odporúča neostať celý deň v pyžame. Ak máte problém dostať sa do pracovnej nálady, odporúčame zvoliť si outfit, ktorý vás do nej dostane.

Vasagle stojan na saty

Inšpirácia: Viete, ako sa obliecť v štýle business casual nielen do práce?

Nevýhody práce z domu:

Sebadisciplína

Doma na vás môže číhať veľa rušivých prvkov. Potreba umyť riad, pripraviť obed, pozrieť si obľúbený seriál, postarať sa o deti či domáce zvieratá. Preto je nevyhnutná vysoká miera sebadisciplíny. Zakážte si sociálne siete, dlhé vyspávanie v posteli, ale aj ponocovanie. Svojmu okoliu jasne určte hranice a pravidlá fungovania počas pracovnej doby.

Organizácia času

Manažovanie pracovného času si vyžaduje dobrú organizáciu a vymedzenie denných cieľov. Pri home office vám môže chýbať priama kontrola od nadriadených alebo rýchla spätná väzba pri prácach. Snažte sa komunikovať čo najčastejšie, aby ste sa uistili, že si rozumiete.

Oddelenie pracovného a súkromného života

Pri zlúčení práce a súkromného života v domácnosti môže existovať vysoké riziko, že tieto dve oblasti spojíte. Preto by ste si mali vždy pozrieť hodiny, ktoré ste odpracovali a po pracovnom čase zavrieť od kancelárie dvere, vypnúť počítač a ďalšiu techniku, ktorú využívate.

Nadčasy

Zamestnanci sa často môžu cítiť pod tlakom, aby predchádzali predsudkom, že doma nepracujú. To má často za následok neplatené nadčasy a ďalší stres. Preto je dôležité si na pravidelných stretnutiach prejsť aj detaily fungovania na home office.

Interakcia s kolegami

Spoločenským povahám môže chýbať komunikácia s kolegami, preto sa snažte využiť každú príležitosť na telefonáty, chaty alebo videohovory.

Ako nájsť priestor pre domácu kanceláriu?

Položte si tieto dôležité otázky

Predtým, ako sa ponoríte do akéhokoľvek druhu prestavby či rekonštrukcie, zastavte sa a zvážte niekoľko vecí:

 

 • Aký druh práce je potrebné vykonať?
 • Navštívia vás niekedy klienti?
 • Ako často budete home office využívať?
 • Aký druh materiálov budete potrebovať a skladovať?
 • Aké vybavenie potrebujete?
 • Kedy budete robiť väčšinu svojej práce?
 • Budete uskutočňovať konferenčné hovory?

 

Všetky tieto otázky vám pomôžu určiť a predstaviť si, aké nastavenie budete potrebovať.

Nájdite čo najlepšiu miestnosť

Pre niektorých ľudí je výber miesta pre domácu kanceláriu jednoduchý. Majú prázdnu miestnosť, ktorú používajú ako kancelársky priestor. Nie každý však má vo svojom dome voľný priestor, a ak máte menej priestranný byt alebo dom, budete musieť byť kreatívni. Existuje veľa priestorov, ktoré sa dajú premeniť na kanceláriu.

A ak môžete, vyhnite sa spálni. Pre kvalitu práce, vyrovnanosť a duševné zdravie je dôležitý zdravý spánok. Spálňu teda využívajte iba na spanie a oddych.

Súkromie

Pri pravidelnej práci z domu je dôležité, aby ste jasne rozlišovali medzi domácim a pracovným životom. Ak máte to šťastie, že máte vyhradenú miestnosť pre svoju kanceláriu, súkromie a ticho sú ľahko dosiahnuteľné.

 

Ale keď je vaša kancelária niekde v rohu inej izby, môže byť pre vás ťažké oddeliť prácu od domova. Zvážte pridanie paravánu na oddelenie pracovného priestoru, prípadne využite japonské steny.

 

Je zrejmé, že chcete pracovať v uvoľnenom prostredí, kde sa môžete sústrediť, preto sa vyhnite najhlučnejšej časti vášho domova.

 

Vyberte si miesto, kde nie je počuť vašich susedov, stavbárov v okolí alebo štebot vtákov, ktorí by vás mohol vyrušovať. Nikto predsa nemôže byť produktívny, ak v pozadí počuje hukot televízora.

Zvážte, kto iný využíva priestor

Pri zariaďovaní domácej kancelárie zvážte, kto iný ju bude používať a podľa toho vyberte priestor aj nábytok.

 Nabytok pre home office rohovy stol

Budú deti využívať kanceláriu aj na domáce úlohy alebo váš partner bude tiež pracovať z domu? Zvážte nastavenie stola, pri ktorom môžu súčasne pracovať dvaja ľudia. Prichádzajú klienti? Aj keď sa s nimi môžete stretnúť v obývačke, nemusí to byť vždy tá najlepšia voľba. Nezabudnite pridať priestor na sedenie a stôl aj pre klientov.

Tipy ako si vytvoriť domácu kanceláriu pre home office?

Tak, ako ste mali v práci vyhradené miesto so všetkou technikou, zariadením a vybavením, aj vaša domáca kancelária by mala vyzerať tak, aby vás pri práci nerozptyľoval chaos alebo neporiadok.

 

Ak ste si našli miesto, kde budete pracovať z domova, je čas na skrášľovanie svojej kancelárie, zariaďovanie a usporiadanie.

Kvalitný pracovný stôl

Pracovný stôl je základom každej kancelárie. Jeho funkčnosť a spôsob, akým slúži, ovplyvní vašu produktivitu, efektivitu aj pohodlie. Neponáhľajte sa s rozhodovaním, pretože ide o dlhodobú investíciu so schopnosťou pozitívne ovplyvniť váš pracovný proces.

nabytok-pre-home-office  

Dobrý písací alebo PC stôl zvyšuje produktivitu a pracovnú morálku tým, že uľahčuje prácu z domu. Dostatočné množstvo miesta na stole vám umožňuje vykonávať akúkoľvek úlohu, môže podporovať použitie duálnych monitorov, ktoré mnohí profesionáli doteraz mali v kancelárii. Skvelou možnosťou, ktorú treba zvážiť, je stojaci stôl, ktorý vám umožní sedieť a stáť, ako sa vám zachce.

 

Pri výbere stola môžete zvážiť aj rohovú verziu, ktorá je zvyčajne priestorovo úspornejšia. Zvoľte si veľkosť podľa toho, aký máte počítač a koľko potrebujete priestoru okolo seba.

 nabytok-pre-home-office-rohovy-stol

Výška stola by mala spĺňať určité podmienky, ktoré na pracovisku upravuje BOZP. Na pracovnej ploche by ste mali mať dostatok priestoru pre váš počítač či notebook, klávesnicu, myš, miesto na odloženie tabletu, smartfónu, headsetu, zapisovanie poznámok či triedenie dokumentov.

 

Určite je dobré mať po ruke aj ďalšie odkladacie plochy v podobe zásuviek, políc alebo regálov.

​​Počítač a doplnky k nemu

Monitor tvorí ústredný bod každej modernej kancelárie a tiež poskytuje príležitosť na zvýšenie produktivity a efektivity. Pri výbere monitora, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky, sa riaďte týmito ergonomickými pokynmi, aby ste si zaistili správne držanie tela a zabránili vzniku bolestí:

 • Monitor by mal ponúkať kompletný ergonomický rozsah, mal by sa plynulo nakláňať, otáčať a výškovo nastavovať, aby čo najlepšie podporoval vaše individuálne pracovné postupy a úlohy efektívnym spôsobom.
 • Monitor by mal byť umiestnený priamo pred vami, aby ste predišli akémukoľvek krúteniu krku.
 • Umiestnite ho aspoň na dĺžku paže, aby ste mohli vidieť všetky časti obrazovky bez toho, aby ste pohli krkom.
 • Veľkosť písma by sa mala upraviť tak, aby sa celý text dal ľahko prečítať.
 • K monitoru je vhodný stojan na monitor, ktorý vám uvoľní miesto na stole pre ďalšie potreby.

 Nabytok pre home office stojan na monitor

Potom zistite, aké sú vaše ďalšie hardvérové ​​potreby. V závislosti od pracovnej oblasti však možno budete potrebovať oveľa viac než len obyčajný notebook.

 

Potrebujete myš alebo iný monitor? Čo tak tlačiareň? Možno taká, ktorá aj skenuje a faxuje? Dobre si premyslite, aké nástroje potrebujete na splnenie každodenných úloh.

Songmics stojan na tlaciaren 

Potom zistite, aké softvérové ​​potreby máte. Ak veľa pracujete s tabuľkami a píšete, možno budete potrebovať balík Microsoft Office. Ak ste grafický dizajnér, Adobe Photoshop a Illustrator môžu byť kľúčové.

 

Inšpirácia: Tipy na zariadenie modernej a reprezentatívnej kancelárie.

Kancelárske potreby

Keď premýšľate o zariadení, ktoré potrebujete na prácu na diaľku, často si predstavíte iba laptop a nič iné. Ale v závislosti od vašej konkrétnej práce budete pravdepodobne potrebovať aj ďalšie pomôcky ako:

 • papiere
 • nožnice
 • lepiaca páska
 • Post-it balenia, štítky a nálepky
 • dierkovač
 • kalkulačka a fakturačný kalendár
 • písacie potreby: perá, fixky a zvýrazňovače
 • obálky a známky
 • usb kľúč

 

Všetky materiály, ktoré denne používate, by ste mali skladovať na dosah ruk.

Pohodlné sedenie

Sedáva práca si vyžaduje aj kvalitnú stoličku alebo kancelárske kreslo. Používanie nevhodnej stoličky môže mať nepriaznivé účinky na zdravie a taktiež môže ovplyvniť výkonnosť vašej práce.

 

Dlhé hodiny za počítačom sa môžu odraziť na stave vašej chrbtice, častých bolestiach hlavy či ďalších problémoch. Čím viac času strávite pri práci na počítači, tým kvalitnejšiu stoličku potrebujete.

 

Pri výbere kancelárskej PC stoličky uprednostnite jej funkcie pred vzhľadom.

 

Ergonomické stoličky pomáhajú udržiavať presné držanie tela a poskytujú vám pohodlie.

 

Otočná stolička je praktická, dôležitejšie je však, aby sa stolička dala prispôsobiť vašej postave a bola výškovo nastaviteľná.

 

Komfortný je aj hojdací mechanizmus, ktorý umožňuje dynamické sedenie a bráni telu upadnúť do strnulej a veľmi nezdravej polohy.

 

Zvážte aj stoličky s opierkou hlavy, bedrovou opierkou a podrúčkami na lakte.

 

Keď budete sledovať obrazovku počítača, seďte tak, aby bol váš monitor na úrovni očí alebo o niečo nižšie, aby ste sa vyhli zdravotným problémom. Pri používaní klávesnice sa uistite, že máte predlaktia rovnobežne s podlahou. Môžete tiež použiť opierku na nohy na pohodlné sedenie a vyhnúť sa problémom s krkom a chrbtom.

Úložný priestor

Pri práci by ste mali udržiavať aj svoj pracovný stôl čistý. Je frustrujúce pracovať, keď je váš stôl plný súborov a papierov. Organizér môžete použiť na uloženie doručenej pošty, účtov, listov a iných dôležitých projektov. Nielen kontajnery do kancelárie vytvoria váš úschovný priestor pre dôležité dokumenty a kancelárske pomôcky, ale popremýšľajte aj o ďalších riešeniach.

 Nabytok pre home office organizer

Jedným z najlepších spôsobov, ako udržať domácu kanceláriu bez neporiadku je aj použitie políc. Všetky položky tak budete mať na dosah.Tento priestor môžete využiť aj na knihy, fotografie a dekoratívne prvky, aby ste si váš pracovný priestor zútulnili. Aj vertikálne komody, regále či vysoké knižnice vám môžu poskytnúť viac úložného priestoru bez toho, aby zaberali drahocenný priestor na podlahe.

Osvetlenie v pracovni (nielen) pre home office

Osvetlenie je často prehliadané pri zariaďovaní domácej kancelárie. Dobré osvetlenie je kľúčové nielen pre vašu duševnú pohodu, ale aj efektivitu. Ak máte v úmysle vytvoriť si produktívnu domácu kanceláriu, musíte vziať do úvahy všetky formy osvetlenia.

Prirodzené svetlo

Prirodzené svetlo je optimálnym zdrojom svetla, preto hľadajte priestor v blízkosti okna. Prirodzené svetlo je šetrné k oku, udržuje vás bdelých a sústredených. Najlepšie je sedieť čelom k oknu. Posaďte sa tak, aby zadná časť monitora smerovala k oknu, aby ste predišli oslneniu obrazovky a vybavte okno roletou pre väčšiu kontrolu nad množstvom prichádzajúceho svetla. Keď prirodzené svetlo nie je možné alebo len potrebujete viac svetla, investujte do správnych druhov lámp.

Okolité svetlo

Okolité svetlo sa vzťahuje na svetlo, ktoré vypĺňa miestnosť. Môže to byť prirodzené svetlo, stropné lampy, nástenné osvetlenie alebo akákoľvek ich kombinácia.

V domácich kanceláriách sa uistite, že okolité svetlo nie je príliš slabé, pretože to povedie k ospalosti, ale tiež sa vyhnite ostrému fluorescenčnému svetlu, pretože môže byť vyčerpávajúce a viesť k migréne.

Pracovné svetlo

Ak vaša práca zahŕňa úlohy náročné na sústredenie, ktoré nie sú iba na počítači, môže byť výhodné vybaviť si kanceláriu aj flexibilnou stolnou lampou, ktorá sa dá regulovať. Pri umiestňovaní pracovných svetiel nezabudnite vziať do úvahy tiene. Ak ste pravák a veľa píšete alebo kreslíte, umiestnite si svetlo na ľavú stranu. Hľadajte pracovnú lampu s pevným tienidlom, ktoré dokáže nasmerovať svetlo priamo na váš stôl, keď ho potrebujete.

Rastliny v pracovnom priestore

Vedeli ste, že izbové rastliny dokážu zvýšiť vašu produktivitu až o 15 %? Zeleň v pracovnom kútiku zlepší vašu náladu a sústredenie, pričom udrží aj vyššiu kvalitu vzduchu.

Rastliny majú na ľudí upokojujúci účinok, čo je skvelé pre potenciálne stresujúce pracovné prostredie.

home office rastliny

Vyberte si rastliny, ktoré nevyžadujú náročnú starostlivosť a ktorým sa bude dariť vo svetelných podmienkach vašej kancelárie. Zvážte nákup izbových rastlín na čistenie vzduchu ako chryzantémy, aloe vera, dračí strom atď.

Výber farieb pre podporu pracovnej produktivity

Tak, ako hudba a obrázky, aj farby v nás vyvolávajú určité emócie. Aj keď si to možno otvorene neuvedomujete, farba je silnejšia, než si myslíte a pri zariaďovaní vašej domácej kancelárie je potrebné na to pamätať. Farby môžu zvýšiť vašu energiu a produktivitu a majú psychologický vplyv na váš život. Aj veľké spoločnosti to plne využívajú pri navrhovaní svojich kancelárií, takže ani vaše domáce kancelárie by nemali byť iné.

 

Tip na obchodovanie na burze: Chcete popri práci začať obchodovať na burze? Pozrite si návod, ako začať investovať do akcií.

 

Každú farbu spájame s určitými vlastnosťami a emóciami, takže pri pridávaní farieb do vašej domácej kancelárie, či už sú to farby stien, farby lampy alebo umelecké diela, popremýšľajte o tom, čo by ste chceli reprezentovať v práci, ktorú robíte a ako by to mohlo byť vyjadrené farebne.

 

Napríklad modrá a fialová podporujú pocity pokoja a vytvárajú upokojujúce prostredie. Žiarivé farby ako žltá, červená vlejú do vášho života energiu. Steny si môžete vyfarbiť podľa vlastného výberu alebo pridať farebný nábytok a doplnky. Organizácia pracovného priestoru pomocou farieb vám pomôže lepšie pracovať a viac oceniť domáce prostredie.

Ak si nie ste istí, či siahnuť po jasných farbách, skúste neutrálne odtiene ako sivá a krémová. Nebudú pôsobiť rušivo.

Miesto na oddych a vplyv na produktivitu

Niekedy je človek produktívnejší, ak si počas dňa na chvíľu odpočinie. Nemôžete predsa stráviť celý pracovný deň iba sedením na stoličke. Pravdepodobne budete potrebovať aj miesto na osvieženie mysle, čítanie knižky alebo len na oddych a premýšľanie.

 

Dokonalá domáca kancelária by mala mať aj pohodlné miesto na dobitie energie. Najmä pri náročnej a stresujúcej práci je vhodné na niekoľko minút tento stres prerušiť.

Nabytok pre home office relaxacne kreslo 

V pracovni si preto vytvorte aj malý kútik na relax. Postačí pohodlná pohovka alebo relaxačné kreslo, vankúš a deka. Schúlite sa tam so šálkou kávy, aby ste sa mohli natiahnuť a uľaviť tak chrbtici aj vašej mysli.

Dekorácie pracovného priestoru

Poslednou fázou pri zariaďovaní sú dekorácie a doplnky, ktoré spríjemnia a dotvoria celý obraz domácej kancelárie. Pre mnohých ľudí sú to kvety alebo fotografie rodiny, no ak chcete svoju kanceláriu viac oživiť, zaujímavým doplnkom pre vás môžu byť mapy na stenu. Ak potrebujete zaznamenávať vás progres, poznačiť si novú úlohu alebo rýchlo zakresliť infografiku, pomôže vám tabuľa na písanie.

Home office nastenne panely 

Pri online meetingoch so šéfom a kolegami sa vám môže zísť malé zrkadlo, tak viete rýchlo skontrolovať, či vám niekde nestoja vlasy alebo nemáte špinavé oblečenie.

Zahrnúť môžete aj nástenné hodiny, umelecké diela, inšpiračné citáty a nemal by chýbať ani odpadkový kôš.

Ako si prispôsobiť priestor pre prácu z domu

Môžete mať to najlepšie vybavenie domácej kancelárie na svete, ale ak je váš kancelársky priestor neprehľadný a neusporiadaný, stále budete mať problém vyťažiť zo svojho pracovného priestoru maximum.

Vasagle stol so stojanom na monitor

Malé zmeny ako je umiestnenie stola, vedenie káblov alebo dokonca orientácia stola, môžu výrazne prispieť k tomu, aby bol váš kancelársky priestor čo najefektívnejší.

 

Tu je niekoľko tipov, ako na to:

Označte si pracovné zóny

Pri práci z domu sa môžete ľahko rozptýliť. Preto by ste si mali určiť konkrétne pracovné zóny, aby ste zvýšili efektivitu práce. Majte špecifický priestor, kde budete pracovať a kde netrávite voľný čas.

 

Vyberte si pokojné miesto vo svojom dome. Schopnosť zavrieť dvere pred rozptýlením môže urobiť zázraky pre vašu produktivitu a sústredenie.

Investujte do kancelárskych potrieb

Ďalšia jednoduchá vec, ktorú môžete urobiť, je kúpiť organizačné potreby. To zahŕňa čokoľvek od pohárov, do ktorých môžete umiestniť perá a ceruzky, cez úložné boxy až po stojan na časopisy a organizér súborov.

Songmics stolny organizer 

Udržiavanie vecí na poriadku a v prístupnosti je zlatým pravidlom, pokiaľ ide o vytvorenie ideálneho pracovného stola.

Vpustite prirodzené svetlo

Nastavte si pracovný priestor na miesto, kde budete mať čo najviac prirodzeného svetla. Keďže väčšinu dňa trávite vo vnútri, slnečné svetlo môže pomôcť zlepšiť vašu motiváciu a produktivitu. Prirodzené svetlo tiež znižuje bolesť hlavy.

Poriadok

Preplnený pracovný priestor často vedie k upchatej mysli. Aby ste sa zbavili rozptýlenia, musíte sa naučiť, ako čo najviac upratať svoj pracovný priestor. Vo všeobecnosti platí, že všetko, čo budete potrebovať na prácu, by malo byť počas dňa na dosah ruky. Vhodný stôl s dostatočným úložným priestorom hrá zásadnú úlohu v pracovnom priestore bez neporiadku. Ak váš stôl nemá zásuvky, môžete si kúpiť kartotéku.

Nabytok pre home office kartoteka

Udržujte svoj pracovný priestor čistý

Často nechávame naše stoly preplnené. O svoj pracovný priestor by ste sa však mali starať rovnako, ako o akýkoľvek iný priestor vo vašej domácnosti. Čistá kancelária je produktívna kancelária. Nájdite si čas na utretie svojho stola, pozametanie podlahy a dezinfekciu kancelárskeho vybavenia.

Využite aj vertikálny priestor

Rovnakým spôsobom môžete využiť výhody vertikálneho priestoru, ktorý máte vo svojej domácej kancelárii. To platí najmä vtedy, ak máte menšiu plochu stola a nemáte žiadne zásuvky.

 

Prázdna stena za alebo nad vaším stolom môže byť ideálnym miestom na vyplnenie základných vecí a usporiadanie vašej domácej kancelárie. Použitie tohto vertikálneho priestoru vám tiež umožňuje udržiavať čistý priestor na stole a vytvárať sústredenejšie a produktívnejšie prostredie.

Investujte do pohodlia

Pri výbere kancelárskeho nábytku a zariadenia do pracovne vždy investujte do pohodlia. Žiaľ, málokto berie do úvahy pohodlie pri výbere vhodných stoličiek a pracovných stolov. Ako však všetko zvládnete a udržíte si produktivitu, ak pri práci zápasíte s namáhaním očí alebo bolesťami tela?

 

Zlá ergonómia môže z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvniť vašu produktivitu. Pamätajte, že podstatnú časť vášho dňa strávite vo vašej domácej kancelárii. Uistite sa teda, že investujete do pohodlných zariadení a nábytku.

Nápady na nastavenie stola

Či už máte veľa miesta alebo zdieľate pracovný stôl s manželom/manželkou, existujú spôsoby, ako si môžete usporiadať svoje zariadenie tak, aby ste maximalizovali vašu produktivitu.

 

Skvelým spôsobom pre väčší priestor na stole je stojan na monitor. Monitory často zaberajú najviac miesta a ich odstránenie je jednoduchý spôsob, ako zväčšiť veľkosť vášho pracovného priestoru.

Kam umiestniť svoj stôl

Umiestnenie pracovného stola v miestnosti je často prehliadaným aspektom pri zariaďovaní domácej kancelárie. Napríklad umiestnenie stola vedľa dverí môže spôsobiť časté vyrušovanie z vonkajších strán a rozptyľovať vás. Z tohto dôvodu sa odporúča umiestniť pracovný stôl k stene alebo oknu. Týmto spôsobom sa do vášho periférneho videnia dostane minimálne rušenie.

 

Ak máte priestor, môžete si dokonca postaviť stôl v tvare L, ktorý vám poskytne dostatok miesta na zostavenie počítača a veľa voľného miesta na papiere, dokumenty a ďalšie pomôcky.

 

Pri zdieľaní domácej kancelárie je umiestnenie pracovného stola oveľa dôležitejšie. Z tohto dôvodu sa odporúča stoly nastaviť tak, aby ste boli s partnermi otočení k sebe chrbtom alebo bočným profilom.

Správa káblov

Správne zoskupenie a skrytie káblov vám pomôže k tomu, aby vaša domáca kancelária vyzerala profesionálnejšie. Organizačné nástroje ako sú káblové zväzky a kryty môžu výrazne posunúť vašu správu káblov na ďalšiu úroveň.

Prispôsobte si priestor

Rovnako, ako keď potrebujete špecifické nástroje a aplikácie, aby ste boli pri svojej práci efektívni, potrebujete aj priestor, ktorý vedie k produktívnej práci. To, ako bude váš pracovný priestor vyzerať, bude závisieť od vašej pracovnej oblasti a preferencií. Ak napríklad produkujete hudbu alebo podcasty, budete potrebovať odhlučnenú miestnosť. Ak ste autorom alebo redaktorom, budete potrebovať priestor, ktorý vás bude inšpirovať k písaniu na celé hodiny.

Ako si vytvoriť zdravú rovnováhu medzi prácou a životom najmä pri práci z domu?

Mnoho nových zamestnancov pracujúcich z domu zápasí so schopnosťou oddeliť prácu a domov. Ako si vytvoriť správny balans?

 

​​Vyhnite sa používaniu kuchyne alebo obývačky ako kancelárie. Tieto miestnosti sa budú pravdepodobne využívať priamo po práci a ako spoločné priestory sú často plné rozptýlenia, najmä v domácnostiach, v ktorých nežijete sami.

 

V ideálnom prípade by domáca kancelária mala byť na tichšom a odľahlejšom mieste v domácnosti, z ktorého sa dá odísť, aby ste zanechali profesionálny stres vo vymedzenej oblasti domu. Ideálna je miestnosť s dverami, ktoré sa dajú zavrieť a nie sú dostupné pre všetkých.

 

Ak zdieľate domácnosť s partnerom, manželkou alebo deťmi, určite si stanovte hranice týkajúce sa pracovného priestoru a pracovného času. Dajte im vedieť, kedy sú vaše prestávky a odrádzajte ich od akýchkoľvek prerušení počas pracovného času.

 

Spočiatku to môže byť ťažké, najmä v prípade malých detí, ale skoré stanovenie základných pravidiel povedie k udržaniu produktivity a pestovaniu zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

 

Krátke prestávky sú kľúčom k produktivite, pretože vám umožňujú nachvíľu sa vzdialiť od úloh, osviežiť sa a vrátiť sa s novou energiou a perspektívou. Naplánujte si prestávky na základe vášho časového rozhrania. Prestávky nemusia byť dlhšie ako niekoľko minút, ale ich pravidelné vykonávanie vám pomôže udržať si stabilnú úroveň energie a produktivity počas celého pracovného dňa.

 

Taktiež nezabudnite na udržiavanie každodenných návykov, ktoré podporujú pozitívne, produktívne a profesionálne myslenie. Nevzdávajte sa svojej rannej rutiny, ktorá vám predtým pomáhala pri príprave do kancelárie a popremýšľajte o kreatívnych spôsoboch, ako využiť čas navyše, ktorý teraz máte.

Tu je niekoľko odporúčaných návykov, ktoré je potrebné zvážiť pri práci z domu:

 • Vstávajte každý deň v rovnakom čase, aby ste si zachovali pravidelný režim spánku.
 • Vstávajte dostatočne skoro, aby ste si pred prácou dopriali množstvo voľného času - napríklad pre ranný beh, meditáciu, alebo pokojné raňajky.
 • Skôr, ako začnete, urobte si čas na dobré raňajky mimo počítača.
 • Vytvorte si zoznam úloh na začiatku dňa s jasne definovanými cieľmi.
 • Aj pri práci z domu si obliekajte elegantné oblečenie pre podporu a efektivitu pracovnej morálky.
 • Robte si pravidelné prestávky mimo svojho pracovného priestoru a pravidelne sa preťahujte.
 • Obmedzte používanie sociálnych médií počas práce a telefón nechajte mimo pracovného stola.
 • Opustite svoj byt počas obedňajšej prestávky, hoci len na krátku prechádzku.
 • Často komunikujte s kolegami, aby ste udržali sociálnu interakciu a tímovú súdržnosť.
 • Ukončite svoj pracovný deň včas a vyhnite sa práci mimo pracovného času.

Aplikácie pre lepšie zvládanie home officu

Komunikácia:

 • Zoom, Google Meets
 • Microsoft Teams
 • Trello
 • Slack
 • Skype
 • Viber
 • Messenger

Produktivita a organizácia

 • Toggl/Primatime - aplikácia na sledovanie času stráveného na konkrétnom projekte
 • Remember the milk - nástroj, ako na nič nezabudnúť
 • Serene - aplikácia stíši váš mobil, aby ste mohli pracovať nerušene
 • TomatoTimer – aplikácia pre lepší time management
 • Evernote - aplikácia na uloženie poznámok, fotiek, e-mailov, zapisovanie zvukových poznámok a ďalších
 • OneDrive - zálohovacia jednotka podobná Dropbox
 • Minjet maps - aplikácia na premyslenie nového projektu, biznisu, úloh, stratégií

 

Zhrnutie:

Práca z domu umožňuje množstvo výhod, vrátane tých, že ste sami sebe šéfom a nastavujete si pracovné pravidlá podľa vlastných preferencií. Práca na diaľku si však vyžaduje sebadisciplínu, organizáciu a dobrý časový manažment. Zmienili sme to neraz, ale zopakujeme to znova: organizovaná domáca kancelária je produktívna domáca kancelária. Musíte si vytvoriť profesionálne pracovné prostredie, ktoré oddelí váš osobný život, aby ste sa stali efektívnym zamestnancom alebo podnikateľom v pohodlí svojho domova.

 

Dominika Blchová

 

 

PODOBNÉ ČLÁNKY