Záruka sa vzťahuje na:

 

  • Na chyby materiálu, kolieska, zipsy, rukoväť a iné chyby vyplývajúce z výroby (napr. koliesko sa neotáča, vysúvacia rukoväť sa nedá vytiahnuť).

Záruka sa nevzťahuje na:

 

  • V prípade škôd spôsobených tretími osobami (leteckými spoločnosťami a inými prepravcami) v dôsledku neodbornej manipulácie. Preto Vás žiadame, aby ste si svoj kufor a cestovnú tašku skontrolovali v mieste príletu. Ak zistíte chybu, okamžite nahláste svoj nárok na kompenzáciu spoločnosti, s ktorou cestujete.

 

  • V prípade plátenných kufrov nie je platná záruka na roztrhnutie materiálu. Vo väčšine prípadov sa tieto chyby stávajú počas cestovania na letisku, keď sa plátený kufor pohybuje po dopravnom páse a o niečo sa zachytí. Letecké spoločnosti majú poistenie pre takéto prípady. Uplatnenie tohto poistenia počas zájazdu je na zákazníkovi.

 

  • Na vady vzniknuté bežným opotrebovaním a nesprávnym používaním (napr.: ťahanie kufra na nevhodnom povrchu alebo schodoch, ťahanie štvorkolesového kufra na dvoch kolieskach, zdvíhanie kufra po vysúvacej rukoväti...). V dôsledku extrémneho pôsobenia sily na rohy môže dôjsť k prasknutiu tela kufra.

 

 

   

 

Poskytujeme vám záruku na produkty, ktoré predávame. Ak sa na závadu vzťahuje záruka - a to je vždy doložené odborným posudkom - záruka zaručuje, že kufor bude v čo najkratšom čase odborne opravený v servise alebo vymenený!