Internetového obchodu www.vashome.sk

Adresa pre komunikáciu: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko /Predávajúci zabezpečuje zvoz tovaru za cenu 9,90 €/

e-mail: info@vashome.sk

 

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

.............................................................................................................................

 

V .................................... dňa: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Ak máte akékoľvek sťažnosti, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

E-mailová adresa: info@vashome.sk

Pripravte si prosím faktúru potvrdzujúcu nákup (faktúru nájdete aj v digitálnej podobe vo svojom e-mailovom účte), zhrňte povahu chyby a riešenie, s ktorým by ste boli spokojný. V záujme urýchlenia vybavenia reklamácie, priložte prosím do e-mailu fotografie poškodeného tovaru.