Ak máte akékoľvek sťažnosti, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis prostredníctvom nasledujúcej emailovej adresy:

Emailová adresa: info@vashome.sk

Pripravte si prosím faktúru potvrdzujúcu nákup (faktúru nájdete aj v digitálnej podobe vo svojom e-mailovom účte), zhrňte povahu chyby a riešenie, s ktorým by ste boli spokojní. Ak je produkt poškodený, priložte k reklamácii fotografie poškodenia.