INŠTRUKCIE

Pozor!
Pred použitím: Poznačte si svoju kombináciu a uchovajte ju v tajnosti alebo na bezpečnom mieste. Zapamätajte si svoju vlastnú kombináciu, inak nebude možné zámok otvoriť a kombináciu nemožno obnoviť.

Číselný zámok je z výroby nastavený na 0-0-0.

Vyberte si svoj vlastný kód, ktorý si ľahko zapamätáte. (napr. narodeniny, adresa, iné). Nastavte požadovaný kód nasledovne:

1. Podržte tlačidlo zámku vytiahnuté, kým nenastavíte svoj vlastný kód.

2. Potom tlačidlo uvoľnite.

3. Teraz je možné kufor otvoriť s už nastavenou kombináciou a stlačením otváracieho tlačidla.

TSA číselný zámok (typ ES-056/060)

  

Pozor!
Pred použitím: Poznačte si svoju kombináciu a uchovajte ju v tajnosti alebo na bezpečnom mieste. Zapamätajte si svoju vlastnú kombináciu, inak nebude možné zámok otvoriť a kombináciu nemožno obnoviť.

Číselný zámok je z výroby nastavený na: 0 - 0 - 0


AKO MÔŽEM NASTAVIŤ KÓD NA SVOJOM TSA ZÁMKU?
1. Nastavte čísla na zámku na predvolené výrobné čísla (0 - 0 - 0)
2. Nájdite resetovacie tlačidlo (a) na zámku a stlačte ho pomocou špicatého nástroja (napr. pera).
3. Nastavte svoju vlastnú kombináciu otáčaním číselníkov (b), napr. 8 - 8 - 8
4. Stlačte a podržte tlačítko, ktorým sa kufor otvára (c), aby ste potvrdili kombináciu.
5. Vaša vlastná kombinácia je nastavená.
6. Teraz je možné kufor otvoriť s už nastavenou kombináciou a stlačením otváracieho tlačidla (c).
7. Podľa vyššie uvedených krokov nastavte nové kombinácie.

TSA číselný zámok (typ ES-050/053)

Pozor!
Pred použitím: Poznačte si svoju kombináciu a uchovajte ju v tajnosti alebo na bezpečnom mieste. Zapamätajte si svoju vlastnú kombináciu, inak nebude možné zámok otvoriť a kombináciu nemožno obnoviť.

Číselný zámok je z výroby nastavený na: 0 - 0 - 0


AKO MÔŽEM NASTAVIŤ KÓD NA SVOJOM TSA ZÁMKU?
1. Nastavte čísla na zámku na predvolené výrobné čísla (0 - 0 - 0)
2. Nájdite resetovacie tlačidlo (a) na zámku a stlačte ho pomocou špicatého nástroja (napr. pera).
3. Upravte svoju vlastnú kombináciu otáčaním číselníkov (b), napr. 8 - 8 - 8
4. Stlačte a podržte tlačítko, ktorým sa kufor otvára (c), aby ste potvrdili kombináciu.
5. Vaša vlastná kombinácia je nastavená.
6. Teraz je možné kufor otvoriť s už nastavenou kombináciou a stlačením otváracieho tlačidla (c).
7. Podľa vyššie uvedených krokov nastavte nové kombinácie.