Kliknutím sem stiahnete formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.vashome.sk
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko 

- Adresa na vrátenie tovaru a poštová adresa: Bontour Hungary Kft., Régivám köz 4, 1174 Budapešť, Maďarsko /Predávajúci ponúka možnosť vrátenia tovaru vlastným kuriérom za cenu 9,90 €/

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.