Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Nakoľko sme si istý kvalitou našich predávaných výrobkov, zákonom stanovenú lehotu 14 dní sme predĺžili na 30 dní na odstúpenie od zmluvy od dátumu prevzatia tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie produktu spotrebiteľ.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru od prevzatia až po vrátenie.

1.    Ako môžete vrátiť balík?

·         Kuriérskou spoločnosťou, ktorú pošleme na Vašu adresu (cena 9,90 €) ODPORÚČAME!

·         Individuálne  (pošta, iná kuriérska služba atď.)  Balíky na dobierku neakceptujeme!

2.    Vyplňte Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí byť zaslané jasné vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy pre spoločnost Bontour Hungary Kft. na e-mail: info@vashome.sk

 3.      Zabaľte produkt!

Vrátený balík musí obsahovať:

•   Tovar, ktorý si želáte vrátiť

•   Pre uľahčenie identifikácie odporúčame vložiť aj vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy

Ako správne zabalím produkt?

Prosíme Vás, aby bol vrátený tovar v novom, nepoužitom stave, v pôvodnom obale.

Prosíme Vás, aby krabica nebola popísaná alebo poškodená na originálnom obale, bola prelepená priehľadnou páskou a súčasťou balenia boli všetky originálne etikety na výrobku. 

4. Spracovanie odstúpenia od zmluvy

Po vrátení balíka a kontrole stavu produktu spracujeme Vašu požiadavku. Spracovanie vrátenia tovaru trvá bežne minimálne 7 pracovných dní od prijatia tovaru. V závislosti od Vašej banky môže trvať viac dní, kým sa vrátené platby pripíšu na Váš bankový účet. O spracovaní Vašej požiadavky Vás budeme informovať e-mailom.

________________________________________________________________

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.vashome.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Bontour Hungary Kft., Régivámköz 4, 1174 Budapest, Maďarsko /Predávajúci zabezpečuje zvoz tovaru za cenu 9,90 €/

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.