Záhradný dizajn, landscape a návrh záhrad: Komplexný návod, ako postupovať pri návrhu záhrady

Záhradný dizajn, landscape a návrh záhrad: Komplexný návod, ako postupovať pri návrhu záhrady

Predstavte si záhradu, ktorá odráža váš osobný štýl, poskytuje útočisko pre relax a zároveň slúži ako živý, dýchajúci ekosystém. Či už je to útulný kvetinový raj, elegantný priestor na spoločenské večery, alebo produktívny zeleninový záhon, záhrada môže byť dokonalým miestom pre vaše sny a ambície. 

Či už chcete prebudiť starú a zanedbanú záhradu k novému životu, alebo sa chystáte na výzvy, ktoré prináša návrh záhrady na svahovitom teréne, kľúčom je plánovanie a predstavivosť. 

V nasledujúcich odsekoch vám poskytneme tipy, ako na to, od základných princípov záhradného dizajnu, cez špecifické prvky, ktoré môžu oživiť váš vonkajší priestor, až po rady pre údržbu záhrady, aby ste si jej krásu užívali po celý rok. 

Tak nech sa páči, vstúpte. 

Čo si predstaviť pod pojmom návrh záhrady?

Návrh záhrady je proces, pri ktorom sa plánuje a navrhuje vonkajší priestor okolo domu alebo inej stavby s cieľom vytvoriť esteticky príťažlivé a funkčné prostredie. Zahrňuje široké spektrum aktivít, ktoré sa začínajú porozumením potrieb a želaní majiteľa a končia realizáciou konkrétneho dizajnu. Pri návrhu záhrady sa berú do úvahy rôzne aspekty:

 1. Analýza priestoru - Pozornosť sa venuje veľkosti, tvaru, terénu a orientácii záhrady, ako aj existujúcim prvkom, ktoré môžu byť začlenené do návrhu.
 2. Potreby a požiadavky - Uvažuje sa o tom, ako chce majiteľ záhradu využívať, či už ide o miesto pre relaxáciu, zábavu, hry pre deti, pestovanie plodín alebo iné aktivity.
 3. Estetika - Dôležitým prvkom je výber štýlu, farieb, textúr a materiálov, ktoré budú v súlade s architektúrou domu a okolitou krajinou.
 4. Rastliny a vegetácia - Rozhoduje sa o type a usporiadaní rastlín, ktoré by mali byť vhodné pre miestne podmienky a zároveň podporovať biodiverzitu.
 5. Funkčné prvky - Zahrnutie cestičiek, osvetlenia, zavlažovacích systémov, sedení, ohniskových miest, altánkov, vodných prvkov a iných konštrukčných prvkov.
 6. Udržateľnosť - Návrh môže zohľadňovať ekologické aspekty ako je správne využívanie zdrojov, zavlažovanie, používanie ekologických materiálov a prírodných riešení na pestovanie rastlín.
 7. Realizácia a údržba - Vytvorenie plánu, ktorý je nielen krásny, ale aj prakticky realizovateľný a ľahko udržiavateľný.

Návrh záhrady môže byť jednoduchý a minimalistický alebo komplexný a detailný v závislosti od veľkosti priestoru, rozpočtu a preferencií majiteľa. Cieľom je vytvoriť harmonický a funkčný vonkajší priestor, ktorý zlepší kvalitu života a zvýši hodnotu nehnuteľnosti.

Landscape: Význam dobre naplánovanej záhrady pre estetiku a funkčnosť domova

Záhrada je viac než len príjemným doplnkom k domu, je to živý priestor, ktorý môže výrazne prispieť k estetike a funkčnosti vášho domova. Dobre naplánovaná záhrada vytvára harmonické prepojenie medzi interiérom a exteriérom a stáva sa prirodzeným predĺžením životného priestoru. 

zahradni-altan-slnko-tien

Image by topntp26 on Freepik

Estetický vplyv na domov

Dizajn záhrady je umením, ktoré, ak je vykonané správne, môže významne zvýšiť vizuálnu príťažlivosť vášho domova. 

Rastliny, kvety, kríky a stromy sú ako živé farby na paletách záhradných architektov, ktorí ich používajú na vytvorenie pútavých vzorov a scén. Farebná schéma a výber rastlín by mali zodpovedať štýlu domu a odrážať vkus majiteľov.

Funkčnosť a praktické využitie

Funkčnosť záhrady je rovnako dôležitá ako jej estetika. Pri plánovaní by sa malo zohľadniť, ako bude záhrada používaná. 

Rodiny s deťmi by mohli preferovať otvorené trávnaté plochy pre hry, zatiaľ čo milovníci relaxácie a záhradníctva by mohli oceniť oddelené záhony pre pestovanie kvetov, byliniek či zeleniny. 

Tip: Viete, ako na záhrade zabaviť deti konštruktívnym spôsobom?

Prítomnosť prvkov ako terasy, altánky alebo pergoly môže vytvoriť ideálne miesta pre odpočinok a spoločenské stretnutia. Dobrá záhradná architektúra tiež zahŕňa premyslené riešenia pre súkromie, ako sú živé ploty alebo dekoratívne bariéry.

Ekologický a udržateľný rozmer návrhu záhrady

Dnes je dôležité, aby záhradný dizajn reflektoval aj ekologické a udržateľné hodnoty. Používanie miestnych a odolných rastlín, ktoré vyžadujú menej vody a starostlivosti, nielenže šetrí zdroje, ale tiež podporuje biodiverzitu a prispôsobuje sa miestnej klíme. 

Prvky ako dažďové záhrady alebo permakultúrne záhony môžu zlepšiť odvodnenie a znížiť potrebu chemických hnojív a pesticídov. Vytváranie pôdnych bánk, terás alebo výsadba rastlín v pôdnych záhyboch môže pomôcť zachytávať a udržiavať dažďovú vodu.

Upozornenie: Myslite na ekológiu aj ak sa chystáte na záhrade umývať svoje auto. Namiesto ručného umývania a púšťania vody so saponátom do svojej záhrady využite služby najbližšej modernej a ekologickej autoumývarne.

Môžete do svojej záhrady zakomponovať aj dlhé, plytké priekopy (swales), ktoré sú navrhnuté tak, aby zachytávali a presmerovávali povrchovú vodu na miesta, kde sa môže vsiaknuť do pôdy.

Výber rastlín je dôležitý. Vyberajte rastliny, ktoré sú odolné voči suchu alebo sú pôvodné pre danú oblasť, pretože majú tendenciu lepšie znášať obmedzené zrážky. Príklady takýchto rastlín môžu byť sukulenty, trvalky ako levanduľa, rozmarín, yuka alebo domáce druhy tráv a kríkov, ktoré sú prispôsobené na miestne podmienky.

Integrácia záhrady s architektúrou domu

Pri návrhu záhrady je kľúčové zohľadniť architektonické prvky domu. Záhrada by mala byť vizuálne integrovaná s domom, aby vytvorila neprerušovaný celok. 

To môže zahŕňať zosúladenie materiálov použitých v exteriéri domu s tými v záhrade, ako sú dlažby, obklady alebo vodné prvky. 

Správna kombinácia zelene a stavebných prvkov môže zvýrazniť krásu oboch a vytvoriť pocit, že dom a záhrada sú navzájom prepojené.

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Investícia do kvalitného návrhu záhrady sa môže v dlhodobom horizonte finančne oplatiť. Atraktívna a funkčná záhrada môže zvýšiť celkovú hodnotu nehnuteľnosti a urobiť ju atraktívnejšou pre potenciálnych kupcov. 

Záhrada, ktorá je nielen krásna, ale aj ľahko udržiavateľná, môže byť významným predajným argumentom.

Základné kroky pri plánovaní záhrady

Pri plánovaní záhrady je potrebné dodržať niekoľko základných krokov, ktoré zabezpečia, že konečný výsledok bude funkčný, esteticky príťažlivý a v súlade s potrebami majiteľov.  

kamenny-chodnik-v-zahrade
Image by lifeforstock on Freepik

Tu je niekoľko kľúčových krokov, ako postupovať pri návrhu záhrady:

Zber informácií: 

Skôr než začnete s akýmkoľvek dizajnom, je dôležité zhromaždiť všetky potrebné informácie o priestore záhrady. To zahŕňa pochopenie pôdnych podmienok, svetelných podmienok, klimatických faktorov a akýchkoľvek existujúcich prvkov, ktoré chcete zachovať alebo zmeniť.

Stanovenie cieľov: 

Jasne definujte, čo chcete s vašou záhradou dosiahnuť. Má slúžiť pre relaxáciu, zábavu, pestovanie zeleniny, alebo kombináciu týchto funkcií? Vaše ciele by mali odrážať váš životný štýl a potreby.

Vytvorenie konceptu: 

Na základe zozbieraných informácií a stanovených cieľov vytvorte základný koncept záhrady. Môže to zahŕňať náčrty, moodboardy alebo jednoduché plány, ktoré pomôžu vizualizovať vaše nápady.

Výber štýlu a materiálov: 

Rozhodnite sa pre štýl, ktorý zodpovedá vašej domácnosti a osobnosti – či už je to formálny, neformálny, moderný, alebo tradičný. Vyberte si tiež materiály, ktoré budú použité na terasy, ploty a ďalšie konštrukčné prvky. Bude to klasické drevo, gabiónové koše a kamene alebo betónové prvky? Výber je len na vás.

Plánovanie vegetácie: 

Vyberte rastliny, ktoré sú vhodné pre vaše podmienky a ktoré spĺňajú vaše estetické a funkčné potreby. Zohľadnite ich rastové nároky, farbu, textúru a sezónnu zmenu.

Prvky dizajnu: 

Zahrňte do plánu prvky ako cestičky, osvetlenie, zavlažovanie, zóny na sedenie a rekreačné oblasti. Uvažujte o tom, ako budú tieto prvky integrované s rastlinami a ostatnými štruktúrami.

Ekologické hľadisko: 

Implementujte udržateľné postupy, ako sú dažďové záhrady, xeriscaping (záhradníctvo s minimálnou potrebou vody), alebo kompostovanie, aby ste znížili dopad na životné prostredie a zvýšili udržateľnosť vašej záhrady.

Realizačný plán: 

Rozdeľte celý projekt na fázy, ak je to potrebné, a vytvorte podrobný realizačný plán, ktorý zohľadňuje rozpočet, časový rámec a dostupnosť materiálov a rastlín.

Údržba: 

Naplánujte, ako budete záhradu udržiavať, aby zostala zdravá a atraktívna po celý rok. Zvážte, či si to budete robiť sami, alebo či budete potrebovať profesionálnu pomoc.

Praktický tip: Nielen záhradu je dôležité pravidelne udržiavať, ale ako zladiť údržbu záhrady a domácnosti? Tu sú efektívne tipy na upratovanie, ktoré vás nadchnú.

Revízia a úprava: 

Po dokončení realizácie je dôležité záhradu pravidelne hodnotiť a prispôsobovať podľa toho, ako rastie a vyvíja sa, a tiež podľa toho, ako sa môžu meniť vaše potreby a želania.

Plánovanie záhrady je dynamický proces, ktorý vyžaduje pružnosť a ochotu prispôsobiť sa novým informáciám a situáciám. 

Návrh záhrady: Prvý krok k realizácii snov 

dominantni-prvok-zahrady-socha-oblicej
Autor fotky: Magda Ehlers

Každý sníva o dokonalej záhrade, kde môže tráviť príjemné chvíle, oddychovať, alebo sa venovať svojim záľubám. Realizácia takéhoto sna začína prvým a veľmi dôležitým krokom – návrhom záhrady. Ako teda prebieha proces návrhu záhrady s profesionálom 

Prvá konzultácia so záhradným architektom: 

Tento krok je základom pre pochopenie vašich predstáv a potrieb. Diskutujte o tom, ako chcete záhradu využívať, aké máte estetické preferencie a aký je váš rozpočet.

Architekt vám môže klásť rôzne otázky a je dobré sa na ne pripraviť, aby ste mohli spolu vytvoriť návrh presne podľa predstáv. 

Najčastejšie otázky, na ktoré by ste mali vedieť odpoveď:

 • V akom rozsahu sa pohybuje nadmorská výška pozemku ?
 • Z ktorých smerov prevládajú veterné prúdy?
 • Prechádzajú pozemkom nejaké inžinierske siete, ako napríklad voda alebo elektrina?
 • Ako je to s retenčnou schopnosťou pozemku? Zostáva na ňom voda po daždi?
 • Aký typ pôdy sa nachádza na vašom pozemku?
 • Ktoré výhľady z pozemku považujete za najkrajšie a najhodnotnejšie?
 • Je potrebné vytvoriť nejakú bariéru pre súkromie od susedov, napríklad vysadiť strom alebo živý plot?
 • Aké sú výškové rozdiely na pozemku a ako ich môžete využiť vo svoj prospech?
 • Kto bude záhradu využívať? Rodina s deťmi, starší pár alebo milovník zvierat?
 • Kde by mala byť umiestnená terasa a zvažovali ste možnosť vonkajšej kuchyne?
 • Akým športovým aktivitám by ste chceli na záhrade vyhradiť priestor?
 • Máte záujem o pestovanie vlastnej zeleniny a byliniek?
 • Ako si predstavujete údržbu trávnika? Je vaša predstava zhodná s reálnymi možnosťami a potrebami?
 • Plánujete mať psa? Kde by mal byť umiestnený jeho výbeh alebo búda?
 • Koľko času a úsilia ste ochotní pravidelne investovať do údržby záhrady?

Analýza a meranie: 

Odborník na záhradnú architektúru vykoná analýzu vášho priestoru, zmeria záhradu a zhodnotí existujúce podmienky a možnosti.

Návrhové riešenia: 

Na základe zozbieraných informácií vytvorí návrhár niekoľko konceptuálnych návrhov, ktoré reflektujú vaše želania a možnosti priestoru.

Funkčné rozdelenie priestoru: 

Veľký dôraz sa kladie na funkčné rozdelenie záhrady na jednotlivé zóny - odpočinkovú zónu, zónu pre hry a zábavu, zónu pre pestovanie zeleniny alebo byliniek. 

Každá zóna je navrhnutá tak, aby spĺňala konkrétne potreby a bola pritom v harmonickom súlade s ostatnými časťami záhrady.

Ekologické a udržateľné prvky: 

Dnešná doba vyžaduje zodpovedný prístup k prírode, a preto je dôležité začleniť do návrhu záhrady ekologické prvky ako sú dažďové záhrady, kompostovanie, využívanie dažďovej vody, výber odolných a miestnych rastlín, či vytvorenie priestoru pre biodiverzitu.

3D vizualizácie návrhu záhrady: 

Aby ste si mohli lepšie predstaviť, ako bude vaša budúca záhrada vyzerať, môže záhradný architekt vytvoriť 3D vizualizácie záhrady. Tieto vizualizácie umožňujú virtuálne prechádzať navrhovaným priestorom a poskytujú realistický obraz o tom, ako budú jednotlivé prvky záhrady fungovať a vyzerať spoločne.

Finálny návrh a realizácia: 

Po schválení finálneho návrhu sa pristúpi k samotnej realizácii. 

Výber rastlín a materiálov do návrhu záhrady

Pri tvorbe záhrady je výber správnych rastlín a materiálov kľúčový pre dosiahnutie požadovanej estetiky a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.  

barevne-kvetiny-jaro
Autor fotky: Pixabay

Tu sú niektoré tipy, ako správne vybrať rastliny a materiály pre vašu záhradu:

Ako vybrať rastliny, ktoré budú záhrade slušať a zároveň vyhovovať podmienkam

Zvážte klimatické podmienky: Vyberajte rastliny, ktoré sú prispôsobené lokálnemu podnebiu a pôdnym podmienkam. Odolné druhy vyžadujú menej údržby a lepšie prežijú v miestnych klimatických podmienkach.

Uvažujte o svetelných podmienkach: Niektoré rastliny potrebujú plné slnko, iné polotieň alebo tieň. Poznajte svetelné podmienky vašej záhrady a vyberajte rastliny, ktoré v týchto podmienkach budú prosperovať.

Estetické hľadisko: Vyberajte rastliny tak, aby farby, textúry a vzrast ladili s celkovým štýlom a dizajnom vašej záhrady, ako aj s architektúrou domu.

Sezónnosť: Zahrňte rôzne druhy rastlín, ktoré kvitnú v rôznych ročných obdobiach, aby bola záhrada atraktívna celý rok.

Ekologický prístup: Zahrňte rastliny, ktoré podporujú biodiverzitu, napríklad domáce druhy, ktoré sú prirodzeným domovom pre miestne vtáctvo a hmyz.

Výber materiálov na chodníky, ploty a ďalšie záhradné prvky

Trvanlivosť: Zvoľte materiály, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom a nevyžadujú častú údržbu alebo výmenu.

Dizajn: Materiály by mali dopĺňať štýl domu a záhrady, a zároveň by mali byť v súlade s okolitou krajinou.

Funkčnosť: Uistite sa, že vybrané materiály sú vhodné pre ich zamýšľané použitie - napríklad, chodníky by mali byť bezpečné a nesmú byť šmykľavé, ploty by mali poskytovať dostatočné súkromie a bezpečnosť.

Nezabudnite: Pri výbere materiálov nezabudnite aj na práce okolo záhrady, na ktoré budete potrebovať vhodný odev. Vyberte si kvalitné pracovné oblečenie, ktoré vám vydrží roky, kedy sa budete o svoju záhradu starať.

Výhody použitia miestnych rastlín a recyklovaných materiálov

Lokálne rastliny sú odolnejšie a lepšie adaptované na miestne podmienky, čo znamená menej údržby a menej problémov s chorobami a škodcami. Podporujú tiež miestnu faunu a zvyšujú biodiverzitu.

Recyklované materiály sú šetrné k životnému prostrediu, často sú cenovo výhodnejšie a pridávajú záhrade jedinečný charakter. Recyklované drevo, plast alebo kameň môžu byť použité na vytvorenie zaujímavých a trvanlivých záhradných prvkov.

Špecifické návrhy prvkov v záhrade 

zahradni-chodnik-design

 

Každá záhrada môže obsahovať unikátne prvky, ktoré odrážajú osobnosť majiteľov. To môže byť napríklad záhradný altánok pre relaxáciu, detské ihrisko pre zábavu najmenších, ohnisko pre večerné posedenia, alebo tématický záhon, ktorý môže byť venovaný napríklad liečivým bylinkám alebo motýľom priateľským k rastlinám.

Návrh skalky

Skalka je atraktívny a nízkoúdržbový prvok, ktorý pridáva záhrade prírodný vzhľad. Pri jej návrhu je dôležité zvoliť správne druhy skaliek a rastlín, ktoré sa dobre prispôsobia skalnatému prostrediu a vytvoria farebné akcenty počas rôznych ročných období.

Ako navrhnúť jazierko, bazén alebo biobazén na záhradu

Vodné prvky v záhrade prinášajú relaxáciu a chladivý efekt. Jazierka sú ideálne pre milovníkov prírody a môžu byť domovom pre vodné rastliny a živočíchy. 

Bazény poskytujú osvieženie počas horúcich letných dní, zatiaľ čo biobazény kombinujú prírodný vzhľad jazierok s funkčnosťou bazéna, pričom sú ekologickejšie a integrálne sa spájajú s prírodným prostredím.

Múriky, ploty či grilovacie miesta

Kamenné múriky a ploty môžu poslúžiť ako estetické a funkčné hranice v záhrade, ktoré zároveň poskytujú súkromie. 

Grilovacie miesta a vonkajšie kuchyne sú skvelým miestom pre spoločenské stretnutia a pohostenie priateľov a rodiny. Pri ich návrhu je dôležité zohľadniť dostupnosť priestoru, vetranie a bezpečnostné aspekty.

Image by evening_tao on Freepik

Pri navrhovaní týchto prvkov je kľúčové zohľadniť ich celkovú harmonizáciu so štýlom záhrady, ich funkčnosť a možnosť údržby. 

Návrh záhrady vo svahu 

zahrada-vo-svahu-kvetiny
Image by aopsan on Freepik

Návrh záhrady vo svahu môže byť výzvou, ale zároveň ponúka príležitosť vytvoriť jedinečný a dynamický priestor. 

Pri návrhu záhrady na svahovitom teréne je dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových aspektov, ktoré pomôžu zabezpečiť jej funkčnosť, bezpečnosť a estetickú hodnotu. 

Tu sú niektoré tipy a odporúčania na návrh záhrady vo svahu:

Prieskum terénu: Skôr než začnete s návrhom, je dôležité porozumieť svahu, typu pôdy, odtoku vody a existujúcej vegetácii. Tieto faktory ovplyvnia výber rastlín a umiestnenie štruktúrnych prvkov.

Stabilizácia svahu: Zamedzenie erózii je kľúčové. Použite oporné múry, terasovanie alebo husté koreňové systémy rastlín, aby ste stabilizovali pôdu a zabránili jej zosúvaniu.

Inšpirácia: Viete, ako postupovať pri výstavbe svahových tvárnic?

Vytvorenie terás: Terasovanie môže byť efektívnym spôsobom, ako vytvoriť rovinaté plochy pre pestovanie rastlín, oddychové zóny alebo cesty. Každá terasa môže slúžiť špecifickému účelu a pridať vizuálny záujem.

Prístup a cesty: Zabezpečte bezpečný a pohodlný prístup po svahu pomocou schodov alebo zvlnených ciest, ktoré znižujú sklon a umožňujú ľahkú chôdzu.

Vodná erózia: Zabezpečte správne odvádzanie dažďovej vody pomocou odvodňovacích systémov alebo dažďových záhrad, aby ste predišli premočeniu pôdy a vytvoreniu eróznych rýh.

Výber rastlín: Vyberte rastliny vhodné pre svahovité podmienky, ako sú tie s hlbokými koreňmi, ktoré pomôžu stabilizovať pôdu. Uvažujte o rastlinách odolných voči suchu, ktoré vydržia menej vody na vrchole svahu, a tie, ktoré znesú viac vlhkosti na jeho spodnej časti.

Údržba: Návrh záhrady by mal zohľadniť aj údržbu. Svahové záhrady môžu byť náročnejšie na údržbu, preto vyberte rastliny a prvky, ktoré vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Bezpečnosť: Pri návrhu prvkov ako sú schody, oporné múry a terasy dbajte na bezpečnosť a zabezpečte, aby boli pevné a stabilné.

Estetika: Využite prirodzené línie svahu na vytvorenie vizuálne atraktívnej záhrady s výhľadmi a zaujímavými pohľadmi z rôznych miest.

Integrácia s prostredím: Záhrada by mala byť navrhnutá tak, aby sa prirodzene integrovala do okolitej krajiny, využívala jej prednosti a zároveň rešpektovala miestne ekosystémy.

Pri návrhu záhrady vo svahu je vhodné konzultovať s krajinárom alebo záhradným architektom, ktorý má skúsenosti s podobnými projektami a môže vám pomôcť premeniť výzvy spojené so svahovitým terénom na krásne a funkčné riešenia.

Zároveň je dobré myslieť aj na praktické otázky - napríklad koľko áut máte v domácnosti, či chcete pre autá postaviť garáž, parkovacie miesto, prístupovú cestu atď.

Zaujímavosť: Viete, ako si vybrať vhodný spôsob pre parkovanie auta - garáž alebo prístrešok, vykurovaná garáž alebo studená, atď?

Realizácia záhrady: Od papiera k životu

Realizácia záhrady je proces, ktorý premení váš návrh na živý, dýchajúci priestor. Aby bola záhrada nielen krásna, ale aj funkčná a udržateľná, je potrebné postupovať systematicky a odborne.  

projektovanie-zahrady-vizualizacia
Image by macrovector on Freepik

Tu je prehľad typického postupu pri realizácii záhrady:

Príprava pôdy a základov

Predtým, ako sa začne s akoukoľvek inou prácou, je dôležité pripraviť pôdu. Tento krok zahŕňa odstránenie buriny, prípadné vyrovnanie terénu a zlepšenie štruktúry pôdy pridaním vhodných substrátov. Správna príprava pôdy je základom pre zdravý rast rastlín a dlhodobú udržateľnosť záhrady.

Inštalácia závlahového systému

Efektívny závlahový systém je kľúčový pre udržiavanie záhrady, najmä počas suchých období. Pri jeho inštalácii je potrebné zohľadniť rozloženie rastlín, ich vodné potreby a možnosti automatizácie závlahy, aby bola závlaha čo najefektívnejšia a ekonomická.

Osadenie rastlín

Po príprave pôdy môžete pristúpiť k osadeniu rastlín podľa návrhu. Dôležité je dbať na správne hĺbky výsadby, vzdialenosti medzi rastlinami a ich požiadavky na svetlo a vodu. Pri výsadbe je tiež vhodné použiť kvalitné substráty a hnojivá, ktoré podporia ich zdravý rast.

Údržbové kroky

Po osadení rastlín nasledujú prvé údržbové kroky, ako sú zalievanie, mulčovanie a prípadné orezanie. Mulč chráni pôdu pred vysychaním, udržiava teplotnú stabilitu a zabraňuje rastu burín. Zalievajte pravidelne, ale s ohľadom na potreby jednotlivých rastlín a počasie.

Konštrukčné prvky

Akonáhle sú rastliny osadené, môžete pristúpiť k inštalácii konštrukčných prvkov, ako sú chodníky, ploty, terasy, pergoly alebo záhradné jazierka. Pri výbere materiálov a ich inštalácii dbajte na ich kvalitu a správnu integráciu do záhradného prostredia.

Finálne úpravy

Posledným krokom je dokončenie finálnych úprav, ako sú osvetlenie, nábytok alebo dekoratívne prvky, ktoré pridajú záhrade charakter a osobnosť.

Mohlo by vás zaujímať: Pozrite sa na inšpirácie, ako si zariadiť príjemnú terasu s pomocou vhodného záhradného nábytku.

Založenie trávnika 

kosenie-travnika
Image by senivpetro on Freepik

Založenie trávnika je dôležitým krokom pri tvorbe záhrady, pretože trávnik môže slúžiť ako základ pre ďalšie záhradné prvky a poskytuje priestor pre relaxáciu a hry. Tu sú kroky a odporúčania na úspešné založenie trávnika:

Príprava základov

 • Odstráňte všetkej buriny, kameňov a iných nežiaducich materiálov z plochy, kde má byť trávnik založený.
 • Preorte pôdu na hĺbku aspoň 15-20 cm, aby ste zlepšili jej štruktúru a umožnili koreňom trávy lepší rast.
 • Podľa potreby pridajte do pôdy kompost alebo kvalitný záhradný substrát, ktorý zlepší jej vlastnosti – napríklad zvýši schopnosť držať vodu alebo zabezpečí lepšie odvodnenie.

Výber trávnej zmesi

Vyberte zmes trávnych semien, ktorá je vhodná pre vaše klimatické podmienky a typ pôdy.

Zohľadnite, ako bude trávnik používaný – či bude slúžiť predovšetkým na dekoratívne účely, alebo bude intenzívne využívaný pre hry a aktivity.

Výsev trávy

Zasejte trávne semienka rovnomerne po celej ploche, prípadne použite rozmetadlo semien na dosiahnutie rovnomerného pokrytia. Po výseve dôkladne, ale opatrne zalievajte plochu, aby nedošlo k vyplaveniu semienok. Dodržiavajte odporúčanú hustotu výsevu podľa typu trávnej zmesi – nie príliš husto, aby sa tráva neudusila, ale zároveň dostatočne, aby vznikol pevný trávnik.

Položenie hotového trávneho koberca

Okrem tradičného výsevu trávy môžete zvoliť aj položenie hotového trávneho koberca, ktorý ponúka rýchle a efektívne riešenie s okamžitým výsledkom. 

Trávny koberec poskytuje okamžitú zeleň a umožňuje rýchlu transformáciu záhradného priestoru. Keďže koberec je už predpestovaný, minimalizuje sa potreba prvého zalievania a hnojenia, ktoré sú nevyhnutné pri výseve trávy. 

Vo väčšine prípadov býva už očistený od burín, čo znižuje potrebu ich budúceho odstraňovania. Na rozdiel od výsevu, kde je potrebné počkať na klíčenie a rast trávy, trávny koberec môže byť použitý takmer okamžite po položení.

Náš tip: Prerastajú vám na záhradu žihľavy? Využite ich vo svoj prospech! Pozrite sa, aké vedecky overené benefity môže žihľava priniesť vášmu zdraviu.

Ochranná sieť proti krtom

Ochranná sieť je účinným riešením, ako zabrániť krtom vytvárať chodby a kopce na trávniku.

Sieť je vyrobená z odolného materiálu, ktorý odoláva náporu a je trvanlivý. 

Ochranná sieť je humánny spôsob, ako chrániť trávnik pred krtmi, bez použitia chemických látok alebo nástrah. Sieť sa položí pod povrch trávnika pred výsevom semien alebo položením trávneho koberca a zabezpečí sa okolo okrajov, aby boli krtince účinne zablokované.

Starostlivosť o trávnik po výseve

Udržiavajte pôdu vlhkú, kým tráva nezačne klíčiť. Zalievajte často, ale v menších množstvách, aby nedošlo k erózii pôdy. Trávnik skoste prvýkrát, keď dosiahne výšku približne 8-10 cm, aby ste podporili jeho zarastanie a hustotu. 

Po niekoľkých týždňoch od výsevu aplikujte vhodné hnojivo na podporu rastu trávy.

Dlhodobá údržba trávnika

 • Pravidelné kosenie: Kosenie na správnu výšku podporuje hustotu a zdravie trávnika.
 • Odstraňovanie burín: Pravidelným odstraňovaním burín zabezpečíte, že trávnik zostane pekný a zdravý.
 • Prevzdušňovanie: Pravidelná aerácia pôdy zlepšuje prístup vzduchu a vody k koreňom trávy.
 • Zalievací režim: Nastavte zalievací režim podľa potrieb trávnika, zohľadňujúc ročné obdobia a zrážky.

Založenie kvalitného trávnika vyžaduje starostlivosť a pozornosť, ale výsledkom je pekný a odolný zelený koberec, ktorý slúži ako základ pre ďalšie záhradné aktivity. 

Návrh rekonštrukcie starej ci zanedbanej záhrady 

sklenik-zahrada-pestovat
Image by rawpixel.com on Freepik

Rekonštrukcia starej alebo zanedbanej záhrady môže byť veľkým projektom, ale tiež ponúka vzrušujúcu príležitosť na premenu priestoru a jeho prispôsobenie súčasným potrebám a štýlu. 

Pri rekonštrukcii záhrady je dôležité postupovať systematicky a zvážiť niekoľko kľúčových krokov.

Inšpirácia: Viete, že môžete oživiť vzhľad vyblednutej zámkovej dlažby s pomocou impregnácie moridla či vhodnej farby?

Začnite hodnotením súčasného stavu záhrady. Identifikujte existujúce prvky, ktoré chcete zachovať, ako sú zrelé stromy, štruktúry alebo rastliny s historickou hodnotou. Zároveň určite, ktoré prvky sú poškodené, nebezpečné alebo nevyhovujúce.

Rozhodnite, aké funkcie by mal váš obnovený záhradný priestor plniť. Myslite na zóny pre relax, zábavu, pestovanie zeleniny, hry pre deti alebo jednoducho estetické úpravy. Vytvorte podrobný návrh, ktorý zohľadňuje všetky vaše potreby a ciele. Môžete zahrnúť nové záhony, cestičky, odpočinkové oblasti, vodné prvky alebo iné špecifické prvky, ktoré ste si vybrali.

Zrekonštruovaná záhrada bude potrebovať zdravú pôdu. Vyčistite ju od burín, obohaťte pridaním kompostu alebo iných vylepšení a pripravte na novú výsadbu. Vyberte si rastliny, ktoré sú vhodné pre lokálne klimatické podmienky a štýl vašej záhrady. Zvážte použitie odolných a nízkoúdržbových druhov.

Opravte alebo obnovte existujúce štruktúry, ako sú ploty, múriky, terasy alebo záhradné domčeky. Ak sú v zlom stave, zvážte ich nahradenie. Odstráňte všetky nežiaduce alebo nebezpečné prvky. To môžu byť staré stromy, ktoré predstavujú riziko pádu, alebo poškodené solitery.

Zlepšite funkčnosť záhrady pridaním závlahových systémov, osvetlenia a pohodlného sedenia. Pridajte záhradné dekorácie, ako sú sochy, veterné zvončeky, fontány alebo dekoratívne kvetináče, aby ste záhrade dodali osobitý charakter.

Nakoniec vytvorte plán pravidelnej údržby, aby bola záhrada dlhodobo krásna a zdravá.

Záhradný dizajn pre laikov – základné princípy záhradného dizajnu 

park-socha-zamilovany-par
Image by tawatchai07 on Freepik

Záhradný dizajn môže byť pre laikov zložitý, ale dodržiavaním niekoľkých základných princípov si môžete vytvoriť peknú a harmonickú záhradu. Tu sú základné princípy záhradného dizajnu, ktoré vám pomôžu začať:

Opakovanie rastlín či farieb

Chcete, aby vaša záhrada pôsobila ako vystrihnutá z magazínu? Kľúčom môže byť opakovanie, jednoduchý, ale účinný princíp záhradného dizajnu, ktorý môže zvládnuť každý záhradkár. 

Miesto toho, aby ste si z záhradného centra odniesli len jedinú rastlinu, skúste investovať do trojice rovnakých. Umiesnením týchto "kotviacich" rastlín na rôzne miesta vo vašej záhrade vytvoríte súdržný vzhľad

Podobne môžete dosiahnuť jednotu a plynulosť aj opakovaním rovnakej farby naprieč záhradou. Pridaním kvetov rovnakej farby alebo použitím identickej rastliny vo vašom záhradnom priestore dosiahnete harmonický a zladený celok. Tón hlasu: priateľský

Usporiadanie rastlín v zoskupeniach

Využitie skupín alebo húštin rastlín je vynikajúcim spôsobom, ako dosiahnuť výrazný efekt v krajinnej architektúre. Pri plánovaní rozsiahlejších priestorov, ako je celková úprava záhrady, nie je jedna samotná rastlina dostatočná na vytvorenie dojmu. 

Naopak, keď zoskupíte 3, 5 alebo dokonca 7 identických rastlín, vaša záhrada získa omnoho intenzívnejší vzhľad.

Ako sme si už spomenuli v predchádzajúcom tipe, opakovanie jedného druhu prispieva k väčšej harmónii a prirodzenému toku v záhradnom priestore.

Neváhajte teda vysadiť viac kusov tej istej rastliny do vašej záhrady. Vyberte si takú, ktorá vám je sympatická. Ak vás poteší jeden exemplár, celá skupina vás určite očarí ešte viac.

Skrytie častí záhrady

Umenie záhradnej architektúry spočíva v schopnosti vytvárať zaujímavé a pútavé priestory, ktoré lákajú na objavovanie. Jednou zo zručností, ktorú si môžete osvojiť aj vy ako domáci záhradkár, je technika zakrývania určitých častí záhrady, aby ste vzbudili zvedavosť a vytvorili dojem väčšieho priestoru. 

Tento prístup môže byť zvlášť užitočný pre tých, ktorí sa nezaoberajú profesionálnym dizajnom, no chcú dosiahnuť efektívne výsledky.

Zakrytie niektorých sekcií záhrady má niekoľko kľúčových výhod:

 • Podnecuje zvedavosť: Prirodzená ľudská zvedavosť nás núti pátrať po tom, čo sa skrýva za rohom.
 • Opticky rozširuje priestor: Naša predstavivosť nám napovedá, že neprebádané časti sú rozsiahlejšie, než v skutočnosti môžu byť.
 • Zaisťuje súkromie: Strategicky umiestnené prvky v záhrade, ktoré bránia priamemu pohľadu, vytvárajú pocit útulnosti a súkromia.
kolecko-kvetiny-sazeni
Image by boyarkinamarina on Freepik

Ako na to? 

Postavte sa na začiatok vašej záhradnej cesty a pozrite sa smerom k jej koncu. Zamyslite sa, kde by ste mohli umiestniť elementy tak, aby časť cesty zostala skrytá. 

Možno práve tam, kde sa cesta začne zahýbať, by sa hodil bujný ker alebo pôsobivé okrasné trávy, ktoré by zvedavému oku zakryli pohľad na konečnú časť.

Ak sa obávate trvalých zmien, začnite experimentovať s prenosnými prvkami. Vezmite veľký kvetináč alebo dokonca vedro a umiestnite ho na miesto, kde by ste si predstavovali trvalú výsadbu. Potom sa vráťte na začiatok a pozorujte efekt, ktorý to má na celkový dojem z cesty.

Nemenej efektívne môže byť použitie architektonických prvkov ako plot, pergola alebo brána. Pergola slúžiaca ako vstup do zadnej časti záhrady môže byť okrem praktickej funkcie aj lákadlom, ktoré vzbudí otázku "Čo skrýva tento záhradný kút?" a povzbudí k preskúmaniu.

Tip pre domácich majstrov: Je pergola či záhradný domček niečo, čo vám nesmie na záhrade chýbať? Pozrite sa na jednoduchý návod, ako postaviť záhradný prístrešok svojpomocne.

Spojenie priestorov cestami

Ak hľadáte spôsob, ako elegantne a nenápadne oddeľovať rôzne časti vašej záhrady, môžete zvoliť premyslené rozvrhnutie záhradných zón a dizajn ciest, ktoré ich prepoja. Môžete využiť dve metódy: okružné trasy a rozvetvené, resp. lúčové cesty. 

Pri rozvetvenom alebo lúčovom usporiadaní sa môžete pohybovať medzi rôznymi sekciami vašej záhrady vychádzajúc z centrálneho bodu, ktorý považujete za "srdce" záhrady. Pri okružnej trase naopak absolvujete cestu po záhrade po jednom kontinuálnom chodníku, ktorý vás prevedie od začiatku až do finále vašej záhradnej kompozície. 

Tieto dve metódy umožňujú nielen estetické rozdelenie priestoru, ale aj vytvárajú príjemnú a pútavú cestu plnú objavov.

Vytvorenie kontaktného bodu

Táto skvelá technika môže byť tak jednoducho aplikovaná aj vo vašom záhradnom prostredí.

Vložením centrálnych prvkov do vašej záhrady poskytnete vašim očiam miesto, kde môžu nájsť útočisko a oddych. Predstavte si to – medzi zelenými listami sa týči hrdzavo červenohnedý kvetináč, ktorý pohľadu poskytne miesto na relaxáciu. Je to jednoduchý, no nádherný spôsob, ako vytvoriť v záhrade ohnisko pozornosti. 

Môžete zvoliť veľký kvetináč, ale možností je neúrekom. Záhradné sochy, lavičky, altány poskytujúce ochranu pred slnkom, plôtiky, krmítka pre vtákov, vodné prvky či ohniská, alebo dokonca výrazná rastlina v živých farbách môžu slúžiť ako výrazný centrálny prvok. Nechajte svoju fantáziu vznášať sa nekonečným priestorom možností.

Záhradní dizajnéri často využívajú tieto prvky na to, aby viedli pohľad a kroky návštevníka cez celú záhradu. Ak je váš centrálny prvok dostatočne pútavý a originálny, prirodzene to návštevníkov láka k tomu, aby preskúmali všetky krásy, ktoré vaša záhrada skrýva.

Prieskum rastlín pre záhradu

Hoci sa môže zdať lákavé spontánne vybrať sa do záhradného centra a vybrať si pár pekných rastlín, takýto prístup je úplným opakom toho, ako by postupoval skúsený krajinný architekt. 

Odborníci v tejto oblasti venujú veľa času dôkladnému výskumu a plánovaniu ešte pred tým, ako sa rozhodnú pre akúkoľvek rastlinu, obzvlášť ak ide o vytvorenie dizajnu od základov.

Zvyčajne začínajú brainstormingom, kde si vymieňajú nápady a koncepty. Nasleduje zozbieranie želaní a požiadaviek od majiteľa a definovanie potrieb a osobného štýlu. Často sa vyberú aj na obhliadku okolia, aby získali predstavu o miestnych trendoch v krajinnej architektúre. 

Súčasťou prípravy je aj presné zameranie daného priestoru a náčrt prvotných konceptov. Potom nasleduje ešte hlbší prieskum a výber konkrétnych rastlín a materiálov.

Každý skúsený dizajnér vám povie, že nákup v záhradnom centre bez predchádzajúceho plánu alebo jasnej vízie je zásadná chyba. To ale neznamená, že si nemôžete vytvoriť plán aj vy ako majiteľ domu. 

Venujte čas prieskumu, zostavte si zoznam želaní, zmerajte si svoju záhradu a skúste nakresliť pár návrhov

To všetko sú kroky, ktoré sú úplne zvládnuteľné a môžu byť zároveň aj zábavné.

zalevani-zahradniceni
Image by Freepik

Výber záhradnej palety farieb

Ďalšou z častých chýb je spontánne vyraziť do záhradníctva a vybrať si tie najkrajšie rastliny, bez toho, aby sme premýšľali o farebnej schéme, ktorú chceme v našej záhrade vytvoriť.

Farby sú totiž kľúčovým prvkom, ktorý ovplyvňuje naše pocity a nálady. Každá farba môže evokovať odlišné emócie, preto by sme si mali byť vedomí toho, aký efekt chceme vo svojej záhrade dosiahnuť.

Výber "tých pravých" farieb môže znieť ako náročná úloha, ale v skutočnosti to môže byť jednoduché a príjemné. 

Pracujte s obmedzenou paletou farieb, pretože to výrazne zjednodušuje proces výberu a následného hľadania vhodných rastlín. Keď si vopred určíte farebnú schému, zrazu môžete mnoho možností vylúčiť. 

Takto sa vám podarí predísť zbytočnému prekombinovaniu a návrh záhrady sa stáva nielen jednoduchším, ale aj zábavnejším zážitkom.

Pridanie viacerých vrstiev rastlín

Vytváranie krajinných vrstiev je sofistikovaná technika záhradného dizajnu, ktorá využíva rôznorodé rastliny usporiadané do premysleného popredia, stredovej zóny a pozadia. Týmto spôsobom sa dosahuje efekt prirodzenej, zmiešanej výsadby. 

Aby ste dosiahli harmonický vrstvený vzhľad bez náznakov neporiadku alebo chaosu, je potrebné venovať pozornosť detailnému plánovaniu a premyslenej kombinácii rôznych druhov rastlín, kríkov, stromov a iného zeleného porastu. 

Ako na to:

 • Zapojte širokú paletu rastlín: Najpôsobivejšie vrstvené záhrady zahŕňajú kombináciu stromov, vždyzelených aj opadavých kríkov, kvitnúcich rastlín, tráv, popínaviek, pôdopokryvných druhov a cibuľovín. 
 • Vyberajte rastliny s ohľadom na ich zrelú veľkosť: Dôležité je vedieť, ako veľké budú rastliny pri dospelosti, a zabezpečiť im dostatočný priestor na rast.
 • Striedajte rastliny rôznych výšok: Pre vrstvený efekt je kľúčové mať rastliny rôznych výšok - od vysokých až po nízko rastúce druhy.
 • Rozširujte záhony do väčšej hĺbky: Nebojte sa byť odvážni a vytvorte záhony hlbšie, ako by ste možno očakávali. Zatiaľ čo bežné domáce záhrady majú základné výsadby hlboké okolo 1-1,2 metra, pre vrstvený vzhľad by ste mali ísť do hĺbky aspoň 2 metre, a ak to priestor dovolí, kludne aj viac.

Použitie štruktúry rastlín a lístia na zvýšenie záujmu

Pri návrhu profesionálne vyzerajúcej záhrady môže byť správne využitie textúry rastlín vašou tajnou zbraňou na to, aby ste priestor udržali dynamický a vizuálne zaujímavý. 

Textúra je často prehliadaný, no kľúčový princíp záhradného dizajnu. 

Mnohí záhradkári sa príliš sústredia na farebnosť kvetov, ale čo sa stane, keď kvety odkvitnú? Vtedy prichádza na rad textúra, ktorá môže byť vaším spoľahlivým spoločníkom.

Tip: Aromaterapia sa často rieši s pomocou vonných esencií, ale podobne môže pôsobiť aj záhrada - pri voľbe vhodných voňavých kvetov.

Pravidelným striedaním rastlín s odlišnými textúrami dosiahnete, že vaše záhony ostanú atraktívne a plné života po celý rok, bez ohľadu na to, či práve kvitnú.

Jednoduchým a efektívnym pravidlom pri výbere textúry je kombinovať rastliny s protikladnými charakteristikami. Ak ste si vybrali rastlinu s veľkými, výraznými listami, skombinujte ju s rastlinou s drobnými, jemnými listami. Tmavé, lesklé listy vyniknú, keď ich doplníte rastlinou s matnými listami v odlišnej farbe. 

Toto je najjednoduchší spôsob, ako vniesť do dizajnu vašej záhrady pôvab textúry a vytvoriť tak priestor, ktorý je vizuálne pútavý po celý rok. 

zahradnicke-potreby
Image by freepik

Vyváženie asymetrickým výberom rastlín

Jedným zo zaujímavých prvkov záhradného dizajnu, ktorý si môžete vyskúšať vo vlastnej záhrade, je dosiahnutie rovnováhy, a to konkrétne prostredníctvom nekonvenčného prístupu k symetrii.

Často sa stáva, že záhradkári uprednostňujú symetrické usporiadanie, napríklad keď sú rovnaké druhy rastlín zasadené po oboch stranách záhradnej cestičky alebo okolo základov domu. 

Aj keď symetria má v záhradnom dizajne svoje opodstatnenie, niekedy môže pôsobiť príliš strojene.

Vytvorenie rovnováhy v záhrade môže byť zložitá úloha. Často ide viac o intuitívnu záležitosť ako o niečo, čo by sa dalo presne vymedziť pravidlami. Avšak s trochou premýšľania a experimentovania je možné využiť farebnosť a rozmanité veľkosti rastlín a kríkov, ktoré máte radi, aby ste dosiahli vyvážený a príťažlivý vzhľad vašej záhrady. 

Zladený výber pevných materiálov

Výber materiálov pre usporiadanie vašej záhrady môže byť rovnako dôležitý ako výber rastlín. Rovnaký dizajnový koncept môže vďaka rôznym materiálom pôsobiť úplne odlišne. 

Keď si vyberáte materiály pre vašu záhradu, pamätajte na jednoduché pravidlo: čím je povrch materiálu hrbolatejší a s viac prírodnými nerovnosťami, tým bude záhrada pôsobiť uvoľnenejšie a bude vhodná pre štýl vidieckej chaty

Naopak, ak siahnete po materiáloch s definovanými vzormi, ktoré sú hladké a majú dokončený vzhľad, dosiahnete výsledok, ktorý bude ladný s tradičnými alebo modernými záhradnými štýlmi.

Vyberte si teda múdro, pretože materiály hovoria o štýle vašej záhrady rovnako výrazne ako rastliny, ktoré v nej rastú.

Výber rastlín na kvitnutie v každej sezóne

Vytváranie štvorsezónnej záhrady nie je základným pravidlom záhradného dizajnu, no určite by malo byť na zozname vašich priorít. Keď sa pustíte do navrhovania očarujúcej záhrady, je dôležité zamyslieť sa nad výberom rastlín, ktoré prinesú pôvab a zaujímavosť počas celého roka.

Jednoduchým spôsobom, ako do vášho záhradného priestoru vniesť pestré sezónne akcenty, je vytvorenie tematických skupín kvetov a rastlín. Cieľom tohto prístupu je zoskupiť rastliny tak, aby ich kvitnutie bolo buď súčasné alebo postupné, teda jedna rastlina začne kvitnúť hneď po odkvitnutí inej

Každá skupina rastlín má svoje vrcholné obdobia a pokojnejšie fázy, vďaka ktorým sa pozornosť prirodzene presúva z jednej časti záhrady do druhej.

Zvláštne ocenenie si zaslúžia rastliny, ktoré sa môžu pochváliť atraktívnym vzhľadom v priebehu viacerých ročných období. 

V malej záhrade musí každá rastlina dokázať, že si svoje miesto naozaj zaslúži – ak je teda rastlina zaujímavá nielen na jar, ale dokáže upútať pozornosť aj počas leta a jesene, rozhodne stojí za to ju zaradiť do vašej záhrady.

Údržba záhrady: Ako si uchovať krásu po celý rok - treba na to myslieť už pri návrhu záhrady 

zahrada-udrzba

Aby vaša záhrada zostala krásna a zdravá po celý rok, vyžaduje si pravidelnú a systematickú údržbu. Plán údržby záhrady by mal zahŕňať rôzne činnosti prispôsobené jednotlivým ročným obdobiam. 

Tu je prehľad dôležitých úloh a odporúčaní pre sezónnu údržbu záhrady:

Plán pravidelnej údržby záhrady pre jej dlhodobé zdravie a atraktivitu

 1. Pravidelné kosenie trávnika: Trávnik by mal byť kosený pravidelne, aby bol hustý a zdravý. Dĺžka kosenia by mala byť prispôsobená sezóne a typu trávy.
 2. Odstraňovanie burín: Buriny by mali byť pravidelne odstraňované, aby nekonkurovali záhradným rastlinám o živiny a svetlo.
 3. Zalievacie režimy: Zalievajte rastliny podľa ich potrieb, s ohľadom na zrážky a teplotu. V suchých obdobiach zabezpečte dostatočné zalievanie.
 4. Orezávanie a tvarovanie: Orezávajte kríky a stromy, aby ste podporili ich zdravý rast a tvar. Niektoré rastliny vyžadujú prerezávanie po odkvitnutí, iné pred jarným rastom.
 5. Hnojenie: Pravidelné hnojenie poskytuje rastlinám potrebné živiny pre ich rast a kvitnutie.

Sezónne práce v záhrade – čo a kedy robiť

Jar

Na jar sa zamerajte na čistenie záhrady od odpadu, prípravu pôdy, výsadbu letničiek, hnojenie a nastavenie závlahového systému.

Leto

V lete pokračujte v pravidelnom kosení trávnika, zalievaní, ochrane rastlín pred škodcami a chorobami a v pravidelnom odstraňovaní vyblednutých kvetov.

Jeseň

Jesenné mesiace sú ideálne na výsadbu trvaliek a cibuľovín, mulčovanie, prípravu záhrady na zimu a zber úrody.

Zima

Počas zimy zabezpečte ochranu mrazuvzdorných rastlín, zimnú údržbu náradia a plánovanie ďalších záhradných projektov. Tiež je vhodné myslieť na ochranu záhrady pred pádom snehu zo strechy snehovými zábranami.

Ako zabezpečiť záhradu počas nepriaznivých období

Mulčovanie: Mulč chráni pôdu pred extrémnymi teplotami, udržuje vlhkosť a zabraňuje rastu burín.

Ochranné kryty: Použite ochranné kryty na citlivé rastliny, aby ste ich ochránili pred mrazom alebo prílišným slnkom.

Stabilizácia rastlín: Podoprite vyššie rastliny a stromy, aby odolali silnému vetru a snehu.

Zimná závlaha: Ak sú zimy suché, nezabudnite na závlahu, aby rastliny neprišli o dôležitú vlhkosť.

Záver 

landscape-design-hodiny-zahrada
Photo by Tom Fisk

Vytvorenie alebo rekonštrukcia záhrady je proces plný kreativity a možností. Či už ide o návrh záhrady na svahu, rekonštrukciu starej záhrady, alebo len o vytvorenie nového príjemného vonkajšieho priestoru, dôležité je mať jasnú víziu a plán. Dodržiavanie základných princípov záhradného dizajnu a krajinnej architektúry pomôže zabezpečiť, že vaša záhrada bude nielen krásna a harmonická, ale aj funkčná a udržateľná.

Pamätajte, že záhrada by mala byť odrazom vašich potrieb, štýlu života a osobných preferencií. Opakovanie rastlín a farieb, vytvorenie zoskupení rastlín, skrytie častí záhrady, spojenie priestorov cestami a výber rastlín na kvitnutie v každej sezóne sú len niektoré z krokov, ktoré môžu viesť k vytvoreniu vašej záhrady snov.

Nech už sa rozhodnete pre svojpomocný prístup alebo sa obrátite na odborníka, dôležité je začať. Každý malý krok môže viesť k veľkým zmenám a každý nový prvok môže znamenať zlepšenie. Váš vonkajší priestor môže byť miestom pokojnej oázy, zdrojom radosti a miestom pre rodinné a priateľské stretnutia. 

Nebojte sa experimentovať, učiť sa novým veciam a nechajte svoju kreativitu, aby vás viedla k vytvoreniu záhrady, ktorá bude zdrojom hrdosti a potešenia po mnohé roky.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech.

PODOBNÉ ČLÁNKY